DinoFlame

 
 


Komin do pieców kondensacyjnych TWIN

 
Zobacz też: komin DinoFlame CLASSIC
  
Zobacz też: komin DinoFlame UNI
  
Dokonaj zakupu
 
Struktura komina CLASSIC

Płyta betonowa oraz płyta pod obmurówkę nie jest elementem zestawu kominowego. Dostępne jako akcesoria za dodatkową opłatą.

Zastosowanie

Komin dwuwarstwowy powietrzno - spalinowy.
Do kotłów: gazowych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych.

Gaz

Elementy zestawu kominowego

Wkłady kominowe:

Rura kominowa prosta Rura kominowa prosta
 
Pojemnik na kondesat Pojemnik na kondensat
 
Wyczystka kominowa Wyczystka kominowa
 

Elementy betonowe:

Pustak keramzytowy betonowy FI 120/160 Pustak - FI 120 / 160
 
 

Akcesoria - elementy dodatkowe:

Daszek stalowy przykrywający Daszek stalowy
 
Płyta betonowa bez wentylacji Płyta betonowa
 
Płyta betonowa pod obmurówke bez wentylacji Płyta pod obmurówke
 
Płyta betonowa z wentylacją Płyta
z wentylacją
 
Płyta betonowa pod obmurówke z wentylacją Płyta pod obmurówke + went
 
 

Elementy Pakietu Dino:

Kratka wlotu powietrza Kratka wlotu powietrza
 
Szalunek osłonowy Szalunek osłonowy
 
Drzwiczki wyczystkowe Drzwiczki wyczystkowe
 
Zaślepka wyczystkowa Zaślepka wyczystkowa
 
Obejma stabilizująca Obejma stabilizująca
 
Płyta czołowa Płyta czołowa
 
Zaprawa wysokotemperaturowa Zaprawa wysokotemperaturowa
 
Daszek stożek Daszek stożek
 
Płyta dolna Płyta dolna
 
Nożyk montażowy Nożyk montażowy
 
Wyciskacz tubowy Wyciskacz tubowy
 
Kołki montażowe Kołki montażowe
 
Adapter LAS Adapter LAS
 
Uszczelka do adapteru LAS Uszczelka spalin FI 60/80 do adapteru LAS
 
Uszczelka do płyty czołowej Uszczelka powietrza FI 100/125 do płyty czołowej
 
 

 

Parametry

 

Cechy kominów DinoFlame

TWIN - Komin dwuwarstwowy powietrzno-spalinowy spełniający wymagania najnowszych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjnych. Komin posiada najlepsze wkłady klasy A1N1 B2P1 zgodne z normą: DIN EN1457:1999 + A1:2002 + AC:2007, oznaczone znakiem CE.

KOMPLETNY - Posiada wszystkie niezbędne elementy do postawienia komina.

KWASOODPORNY - Odporny na działanie kwasów zawartych w wytwarzanym kondensacie na skutek procesu spalania gazu ziemnego (kwasoodporność <2%).

UNIWERSALNY - Komin może pracować zarówno w trybie tradycyjnym, czyli w podciśnieniu (tradycyjne kotły gazowe) oraz w trybie powietrzno-spalinowym, czyli w nadciśnieniu (kotły z zamkniętą komorą spalania).
Dzięki dostarczeniu w zestawie adaptera do komina można podłączyć kotły posiadające wyjście koncentryczne w standardzie 60/100 mm jak i 80/125 mm. Tego typu rozwiązanie pozwala na podłączenie praktycznie wszystkich kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych dostępnych obecnie na rynku. Komin można zastosować w budynkach jedno i wielorodzinnych.

ODPORNY - na działanie wilgoci oraz wysokie i często zmieniające się temperatury.
W przypadku pracy w nadciśnieniu w warunkach wilgotnych zgodnie z normą B2P1 maksymalna temperaura spalin nie powinna przekroczyć 400o C. Natomiast w przypadku pracy w podciśnieniu w warunkach suchych zgodnie z normą A1N1 maksymalna temperatura spalin nie powinna przekroczyć 600o C przy jednoczesnym zachowaniu odporności na pożar sadzy.

 

Uwagi ogólne

PIERWSZY ROZRUCH KOMINA - Po 7-miu dniach od zakończenia montażu.

PODŁĄCZENIE KOTŁA - Za pomocą dołączonego w zestawie specjalnego adapteru LAS, możemy podłączyć kotły z wyjściem koncetrycznym: 60/100mm lub 80/125mm. Do jednego komina w trybie pracy w nadciśnieniu możemy podłączyć kilka kotłów (ich ilość jest zależna od mocy nominalnej kotla i średnicy komina).
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości w pionie pomiędzy adapterami LAS:
- Ta sama strona przewodu kominowego min. 30 cm
- Przeciwna strona przewodu kominowego min. 60cm

Ilość podłączeń kotłów w trybie pracy w nadciśnieniu w jednym kominie przy danej średnicy komina wynosi:
- FI 120, jeden kocioł o mocy nominalnej 21-25kW
- FI 160, do trzech kotłów o mocy pojedynczego kotła 21-25 kW

PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY - Powinny być zdylatowane wełną twardą (minimum 3 cm), w celu uniknięcia nacisku płyty na keramzyto-betonową obudowę komina, co spowoduje jej uszkodzenie. W przypadku otworów w stropach należy przygotować otwory o 3 cm większe, od wymiarów zewnętrznych pustaka keramzyto-betonowego.

PROPORCJE ZAPRAWY - Zaprawę należy przygotować w proporcjach 1/7, czyli jedna miarka wody na siedem miarek zaprawy. Czas utwardzenia to 24h przy 20oC, utwardzenie całkowite ma miejsce po około 10 dniach. Kit nie jest zdatny do obróbki w temperaturze poniżej 5oC. W celu skrócenia czasu schnięcia należy stosować wodę w temperaturze 40-50o C. Po rozrobieniu zaprawa ma konsystencję gruzełkowatej masy, która w ciągu 5 minut nabiera konsystencji gładkiego kitu i dopiero wtedy jest gotowa do zastosowania.

MUROWANIE - Podczas murowania pustaków koniecznie należy nakładać zaprawę murarską (cementową, cementowo-wapienną) tak, aby jej nadmierne ilości nie wpływały do wnętrza komina i nie usztywniały wkładów kominowych, co może doprowadzić do ich pęknięcia. Nieusunięty nadmiar zaprawy może również blokować kanały przewietrzające. Maksymalna efektywna wysokość komina wynosi 25 metrów.

PONAD DACHEM - Jeżeli wybieramy inny sposób wykończenia komina ponad dachem niż cegła klinkierowa to obkładamy wystającą część komina wełną izolacyjną twardą. Na tak przygotowane podłoże dopiero nakładamy tynk lub przyklejamy płytki klinkierowe. Nie zaleca się stosowania styropianu, który jest materiałem łatwopalnym.

ZAKOŃCZENIE KOMINA - Komin powinien być zakończony za pomocą specjalnego daszka stożka zamontowanego na dodatkowej rurze w celu przykrycia komina i umożliwienia pracy wkładu na całej jego długości. Daszek z szalunkiem osłonowym zapobiega również przedostawaniu się wody do wnętrza komina .

ZABEZPIECZENIE PODCZAS MUROWANIA - Podczas zakończenia budowania pewnego etapu komina w danym dniu, należy zabezpieczyć komin przed działaniem opadów atmosferycznych oraz niskimi temperaturami, które mogą mieć wpływ na jakość wiązań zaprawy wysokotemperaturowej.

 

Instrukcja

Instrukcja montażu komina

Przekrój komina TWIN

Pliki

plik pdf
Ulotka
Komin TWIN
plik pdf
Cennik DinoFlame TWIN
plik pdf
Deklaracja właściwości użytkowych
plik pdf
Gwarancja